feniks logo

Een feniks en iets Vlaams

11 Mei 20233 minuten

De afgelopen maanden is het nogal stil geweest op deze site. Leef ik nog? Jazeker, ik leef nog. Tijd om jullie te vertellen waar ik zoal mee bezig ben geweest.

Een van mijn liefhebberijen is sciencefiction, fantasy en horror (kortweg SFFH). Al drie jaar ben ik eindredacteur bij Fantasize en binnen het wereldje leer ik steeds meer mensen kennen en zij mij. Een van hen trof ik via de (oude versie van de) Verhaalchirurgen: Isabelle Plomteux. Het klikte via het leesrapport en in een later stadium heb ik een heel manuscript van haar doorgenomen. Een kluif, maar ook een goede oefening in redactiewerk.

Later kwam Isabelle het team van Fantasize versterken en we ontmoetten elkaar in het echt op een winderig stukje stoep naast station Nieuw Vennep, waar op dat moment de Ganymedes-bundel werd gepresenteerd en waarin een verhaal van Isabelle stond. We raakten in gesprek en al snel constateerden we dat het SFFH-wereldje nogal versnipperd is en vooral Isabelle vroeg zich af waarom. Daarnaast hoorden we vaak de klacht dat SFFH niet in de boekhandel te vinden is en dat die hele wereld onzichtbaar lijkt als het gaat om panels en gesprekken over toekomstgerelateerde zaken in de ‘mainstreamliteratuur’.

tafel met kaarsjes en bloemen en tekst say yes to new adventures
© Pexels Vlada Karpovich

Durf te vragen
Hoe kunnen we al die mensen bij elkaar brengen, vroegen we ons op een zeker moment af. Het leidde in februari 2022 tot een grote enquête naar de ‘noden van de SFFH’, die Isabelle en ik samen met nog wat andere mensen organiseerden. Daaruit kwamen een paar thema’s sterk naar voren:
1. SFFH moet meer gepromoot worden. Als individu of kleine uitgeverij lukt dat niet, omdat het budget mist, omdat de boekhandels niet weten dat het boek, de auteur of de uitgeverij bestaat of om andere redenen. Ook de vooroordelen over SFFH ziet de community graag veranderd.
2. SFFH moet professioneler worden en de auteurs moeten begeleiding krijgen. Tussen de redactioneel slordig afgewerkte boeken bevinden zich pareltjes, maar hoe herkent de lezer die? Hoe zorg je voor een kwaliteitsverbetering in het hele SFFH-veld?

3. Zelf wilden we vooral weten wie wat doet en waar men zich bevindt. Welke initiatieven kunnen we samenbrengen zodat ze samen aan promotie en kwaliteitverbetering kunnen werken?

Meedenken
Bijna veertig mensen wilden wel meedenken en meewerken aan een eventueel op te richten ‘nieuw iets’. Via een aantal online vergaderingen die Isabelle en ik hielden, zijn we de punten verder gaan uitwerken en hebben we een duidelijk kader opgesteld:
* we zouden alleen iets oprichten als er behoefte aan was en als we een meerwaarde in het SFFH-veld hebben.
* alle initiatieven behouden hun eigenheid en werken samen waar kan. Samenbrengen en samenwerken is het sleutelwoord.
* we beperken ons tot oorspronkelijk Nederlandstalige SFFH in Nederland en Vlaanderen van Nederlandse en Vlaamse auteurs. Vertaald werk krijgt aandacht, maar minder.

Na al deze sessies ontstonden er drie grote werkgebieden, die we verder zijn gaan verfijnen: promotie, onderzoek en talentbevordering. Het nieuwe iets wil het SFFH promoten bij het grote publiek, het veld in kaart brengen en de noden onderzoeken en ten derde de algemene kwaliteit van het aanbod verbeteren. Intussen werd duidelijk dat het nieuwe iets een naam moest krijgen en een plek waar al deze zaken samenkomen. Voorzichtig werd ook gesproken over een juridische structuur zoals een stichting of iets anders.

Steeds concreter
Inmiddels vorderde 2022 en kregen de werkgroepen steeds meer vorm. We discussieerden over de naam en kwamen uiteindelijk uit op “de Fantastische Unie”. Het dekt de lading goed. De ondertitel werd: Nederlands-Vlaams samenwerkingsinitiatief op het gebied van het Nederlandstalige ‘fantastische’ genre. Een website leek ons de meest logische plek om al onze ideeën, onderzoek en kennis samen te brengen. Hiermee startten we in het najaar van 2022. Het werd de laatste weken flink aanpoten om alles gevuld en werkend te krijgen, want we wilden de Fantastische Unie op de HSFcon van 2023 introduceren. Deze deadline hebben we gehaald en de website is helemaal naar onze wens.

homepage Fantastische Unie

Isabelle en ik dachten tegelijkertijd hard na over een juridische structuur. Dat had nogal wat voeten in de aarde, want hoe druk je de samenwerking tussen twee landen in een rechtsvorm uit? Een internationale stichtingsvorm bestaat niet. Wat nu? Gesprekken met het Vlaamse Cultuurloket en de Nederlandse stichting Ondernemersklankbord boden uitkomst: we kunnen kiezen uit een Belgische vzw (vereniging zonder winstoogmerk), een Nederlandse stichting (eventueel met ANBI-status) of beide vormen oprichten. Uiteindelijk bleek het oprichten van een Belgische vzw eenvoudiger dan het oprichten van een Nederlandse stichting, dus zijn we de eerste optie gaan onderzoeken. Toch willen we het internationale karakter van het initiatief benadrukken, dus we gaan voor én een vzw én een stichting die dan nauw met elkaar gaan samenwerken. De planning is om in de tweede helft van 2023 te beginnen met de oprichting van de Nederlandse stichting.

Twee vrouwen toasten en op een tafel liggen folders, mok en papieren
Officieel een vzw. Hoera!

Officieel
Op 2 mei reisde ik af naar Isabelle in Vlaanderen en daar ondertekenden we de oprichtingsakte en statuten van de Belgische vzw Fantastische Unie. De stukken leverden we in bij de rechtbank in Leuven en de dag erna ontvingen we het ondernemersnummer van de vzw. Hiermee kunnen we alle officiële documenten regelen en een bankrekening openen. De volgende stap is de financiering van de vzw regelen. En dan een culturele stichting met ANBI-status oprichten in Nederland. En dan al onze ambitieuze projecten op de rails zetten. En dan zorgen dat die projecten goed lopen. En dan...

Je zult wel vaker over de Fantastische Unie gaan horen, want zeg nou zelf, een vzw richt je niet elke dag op en we zijn er heel fier op!

#samenvoorhetfantastischegenre

Delen op FaceBook Delen op LinkedIn Delen op Twitter